Рая Пеева

Когато се изправя очи в очи с Театъра:

• виждам...космос

• чувствам...всичко

Когато погледна назад - Театърът вчера беше...минало

В моите очи - Театърът днес е...настояще

Отправяйки поглед напред - театърът утре ще бъде...ново

Първият ми спомен от Нощта на театрите / Когато очите ми срещнаха Нощта на театрите, видях...любопитни очи

Нощта на театрите е време за...театър

 

***

Социалните места, в които можете да ме намерите:

Instagram 

Facebook 

Raya Peeva

 

Играя в тези представления

Младежки театърНиколай Бинев“

"Иванов"

"Петел"

"Като трохи на прозорец"

"Любовна песен"

" Кухнята"

"Индже"

"Алиса в страната на чудесата"

"Хензел и Гретел"

 

Театър "Възраждане"

"Отблизо"