Държавен куклен театър „Дора Габе“

Държавен куклен театър „Дора Габе“, ул."25 септември" 44 А,

www.kuklenteatardobrich.com