Драматично-куклен театър „Васил Друмев”

За нас Театърът е ...

Съвършеното изкуство, съчетаващо слово, , картина, музика и танц на живо.

Участваме в НОЩ НА ТЕАТРИТЕ, защото ... това е нашата терапия.