Стълб за афиши и обяви пред Катедралата

пл. „Свети Свети Кирил и Методий“ 2