Ана Пападопулу

Когато се изправя очи в очи с Театъра:

• виждам... себе си.

• чувствам... и живея.

Когато погледна назад - Театърът вчера беше... празник.

В моите очи - Театърът днес е... това без, което не мога.

Отправяйки поглед напред - театърът утре ще бъде... където сме ние.

Първият ми спомен от Нощта на театрите/ Когато очите ми срещнаха Нощта на театрите, видях... театър, хора, театър, хора, театър, усмихнати хора!

Нощта на театрите е време за... много и качествен театър.

***

Играя в тези представления:

Народен театър „Иван Вазов“

Лисичета

С любовта шега не бива

Дон Жуан

Вишнева градина

Рицар на Светия Дух

Солунските съзаклятници

 

Театър 199

"Рибарят и неговата душа"