Теодора Духовникова

Когато се изправя очи в очи с Театъра:

• виждам... че е без край, без граници.

• чувствам... щастие. И любопитство.

Когато погледна назад - Театърът вчера беше... и вчера, и днес театърът винаги е бил само две неща - добър или не добър.

В моите очи - Театърът днес е...✔

Отправяйки поглед напред - Театърът утре ще бъде... какъвто е бил винаги - среща, опит, диалог, емоция, позиция...

Първият ми спомен от Нощта на театрите / Когато очите ми срещнаха Нощта на театрите, видях...че Тя ще се развива... В нея имаше бъдеще.

Нощта на театрите е време... да бъдем заедно и към нас да се присъединят нови! И нови!

*** 

Играя в тези представления:

Дон Жуан

Солунските Съзаклятници

Процесът срещу Богомилите

Ръкомахане в Спокан

Гарванът

Агенти

Лисичета

Идеалният Мъж

Neoдачници

 

 

Социалните места, където можете да ме откриете:

FB (личен): https://www.facebook.com/teodora.duhovnikova

Instagram: https://www.instagram.com/teodoraduhovnikova1/