Иван Бърнев

Когато се изправя очи в очи с Театъра…

●виждам... Невидимото.

●чувствам... Неосезаемото.

Когато погледна назад – Театърът вчера беше... Страст

В моите очи – Театърът днес е... Необходимост

Отправяйки поглед напред – Театърът утре ще бъде... Спасение

Първият ми спомен от Нощта на театрите/ Когато очите ми срещнаха Нощта на театрите, видях... Желание!

Нощта на театрите е време за... Любов

***

Играя в тези представления:

Полет над кукувиче гнездо

Ръкомахане в Спокан

Рицар на Светия Дух

Процесът против богомилите

Пияните

Истината

В очакване на Годо

Вечеря за тъпаци

Социалните места, където можете да ме откриете:

Instagram: https://www.instagram.com/ibarnev/