Държавен куклен театър - Сливен

Държавен куклен театър - Сливен
Цар Освободител 24
+359/044  62 27 18 , 044 62 35 41
www.puppets-sliven.eu

facebook.com/kuklen.teatersliven
kuklenteater@abv.bg    
kuklenteater@mail.bg     
kuklenteater@yahoo.com