Театър "Азарян"

Театър Азарян е най-новото театрално пространство в София – част от огромния културен механизъм на Националния дворец на културата. Утвърдени имена на българската и европейската сцена ще асоциират работата си с този кураторски проект. Театърът ще дава пространство за изява на млади творци, които чертаят новите тенденции в изпълнителските изкуства. Театър Азарян има амбицията да обедини голяма група артисти в обща социална, културна и естетическа идея, които да създадат творческа микросреда на обмен със своята публика.

Сцената на Театър Азарян е уникална. Тя позволява нов вид работа на творците и предполага интимност на гледането, което ще промени театралното преживяване, предизвиквайки обичайните представи, интелектуални и емоционални модели на зрителите.

Основната мисия на Театър Азарян е да генерира нова творческа материя, да култивира съвременен артистичен ресурс в сферата на театъра и различните форми на изпълнителски изкуства, като дава пространство за изява и съдейства за професионалното развитие на актьори, режисьори, драматурзи, композитори, сценографи и технически специалисти. Един постъпателен процес, основан на принципите на приемствеността, образованието, активната съвместна работа и риска.